Културна дейност


От 1995 година читалищните изяви се заснемат на видео касети, от тях е оформена сбирка която е най – добрата летописна книга. Читалището има местни, районни и общински изяви на своята дейност.

Културният календар включва програми по повод официални и национални празници, празници от народния календар. Функциониращите самодейни състави са редовен участник във Фолклорния празник “Златната гъдулка”, организиран ежегодно от Община Русе. Читалището провежда и специални програми, насочени към учениците в селото, в следните аспекти:

  • приобщаване към ценностите на българското традиционно изкуство и създаване на траен интерес;
  • помощ в учебния процес и адаптиране към училищната среда;
  • осъществяване превантивна дейност по отношение употребата на наркотици;
  • социално и културно приобщаване на ромското население.

 

Съществени усилия се полагат за поддържане и стимуриране съхранението на родовата памет. Този аспект от дейността на читалището, освен чисто културни измерения, има и редица възпитателни и социални аспекти.

След дългогодишно издирване, събиране, реставриране и съхраняване на исторически материали предстои оформяне и откриване на етнографска сбирка към читалището.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД