Информационен център


Библиотеката при НЧ "Надежда" разполага с информационен център по програма Глобални библиотеки от 06.05.2010 г.

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.

Ние разполагаме с пет компютъра, мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир, факс) , мултимедиен проектор и екран.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД