Библиотеката


 Към електронния каталог

 

Библиотеката към читалището разполага с 14 376 тома. Броят на читателите за предходната година е 407. Читателските посещения са 4 070. От 2013 година читалището има и електронен каталог, който е в процес на попълване.

 

Библиотечният фонд на читалищната библиотека е богат и разнообразен, подържа се чрез набавяне на нова литература и отчисляване на увредената и остаряла по съдържание. От 2003 г. библиотеката има един компютър, интернет и мултифункционално устройство в помощ на библиотекаря. Всички библиотечни услуги се изпълняваха от библиотекаря. От 2010 година библиотеката разполага с 5 компютъра, мултифункционално устройство и проектор за ползване от читателите предоставени от програма "Глобални библиотеки“. С направеното дарение се даде възможност и по-добър достъп за работа.

 

Библиотекарят премина през всички обучения направени от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ град Русе.

През 2011/2012 и 2013 години в библиотеката бяха проведени обучителни курсове на нуждаещи. Участниците в групите бяха от всички възрасти. Разделени по възраст / от 50 до 82 год./ бяха обучени за работа с Word, Excel, Skype, използване на електронна поща и работа с Google и Facebook.

 

С учениците се провеждат през цялата учебна година обучителни курсове: ученик – обучител . Като доброволци, ученици обучават и помагат на нуждаещи се ученици. Изготвят се презентации, провеждат се състезателни игри.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД