Етнографска сбирка


Народно читалище „Надежда – 1908” с. Ново село, Община Русе създаде Етнографска сбирка. По проект 30 от експонатите са дигитализирани. Събраните Етнографски предмети правят сбирката, една от най-богатите в района. Помещението в сградата на читалището е подходящо за съхранение на експонатите и удобно за посещения. Проектът „Етнографска сбирка, създадена по време на пандемия” е подкрепен по Програма "Култура" към Община Русе – 2021г.. Целта на Визуалното представяне на културно-историческото наследство на селото чрез дигитализацията, е да направи архивираните единици достъпни до повече хора. Актуализирането и адаптирането на местното културно и историческо наследство посредством технологиите и представянето им в електронна среда ще привлече нови публики да посетят Етнографската сбирка и да се включат в предлаганите инициативи на читалището.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД