”Лятна хоротека и модерни танци”


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ - 2022г.

 

Чрез провеждането на образователни хоротеки през лятото на открито, бе предоставена възможността за масово участие при разучаване на осем народни хора и  осем модерни танца.

С методическата помощ на ръководителите на групите за народни хора и модерни танци,  Целевите  групи:

 

  • Танцьори от групите за народни и модерни танци  към читалището - ученици от местното ОУ и  Средните училища в Община Русе, живеещи в Ново село.
  • Танцьори от ГНТ при НЧ”Н.Й.Вапцаров-1951”с.Ястребово, Община Русе

Изпълнението на предвидените  дейности – уроци, надигравания, състезания и др. допринасяха за реализиране на целите и дейностите по проекта.

Изнасянето на танците от залите за репетиции и провеждането им сред природата (местният парк – любимо място за игри и отдих), даде възможност да се привлекат любители от присъстващата аудитория.

Бенефициентите  по проекта  любителите-самодейци като преки изпълнители по дейностите  допринесоха за сплотяването на местната общност и обединяването й около традициите, фолклора и танцовото изкуство. Разучаването на танци, включените състезания – надигравания, надпявания и забавни игри събуди интереса към тях и допринесе за включването на нови лица по-активно в читалищния живот и празненствата в населеното място.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД