Състави


Женска певческа група

 

В миналото ръководител на групата е била Маргарита Каменова и тогава тя е наброявала към 50 жени. Към момента тя е от 11 жени. Техен ръководител е Димитър Стоянов Гарвалов, който акомпанира на акордеон. Години наред групата достойно представя читалището с изпълненията си на обработени и изворни песни.

 

 

Група за автентичен фолклор

 

Групата пресъздава специфичните за района обичаи и игри на песен.

 

Пресъздаването на „Булчин кравай“ на „Копривчица“ ще остане спомен за добрите постижения на групата.

 

 

Театрална група

 

Първата изява на групата  е отразена в летописната книга на селото:“На 10. ХІІ. 1900 г. учителките и учителите на село Ново село, заедно с учителките и учителите от съседните села представиха в салона на селото драмата „Иванко“ от Васил Друмев“. В наши дни едни от най успешните представления  на групата са откъсите от „Криворазбраната цивилизация“ и „Женско царство“. Драматизацията на „Мимето“ по Ангел Каралийчев е едно от успешните представяния на децата от групата.

 

 

Танцови групи – 3 танцови групи, разделени по възраст

 

Само този, който е прекрачил прага на читалището в най-ранна детска възраст и е вкусил от насладата да се изяви на сцената , само той живее с читалището. Затова читалището сформира група за народни и модерни танци за деца в предучилищна възраст.

Традицията на танците продължава и в по горните класове, като задължително се изучават основните български хора.

 

 

Група коледари и  Група лазарки

 

От 1985 година към читалището има коледари и лазарки които посещават домовете на жителите на селото и пресъздават народните обичаи „Коледуване“ и „Лазаруване“. Половината от средствата дарени на групите остават в читалището и с тях се провеждат екскурции с образователна цел . Ръководители на групите са Ралица Божинова и Кремена Кънчева.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД