Афиш


 

Традиция е културният живот в селото да протича под ръководството на читалището с пълната подкрепа и съдействие на местната власт в лицето на кметството, училището, детската градина и ясла, съществуващите кооперации, сдружения, еднолични търговци и др.

 

Културният календар включва програми по повод официални и национални празници, празници от народния календар.

 

 

ЯНУАРИ:

 

 

 „Бабин ден”- пресъздаване на обичая – Къпане на бабата. Общоселско увеселение.

Дата: 21.01.2013г

Орг: кметство, читалище и клуб на пенсионера

 

ФЕВРУАРИ:

 

“Васил Левски”- литературно четене.

Дата: 18.02.2013г.

Орг.: читалище

„Да съхраним за поколенията”- организирано издирване и събиране на дрехи, предмети от бита, оръдия на труда, снимков материал и др. от миналото, с цел оформяне на етнографска сбирка към читалището.

Дата: 24.02.2013г

Орг.: читалище

 

МАРТ:

 

„Участие във фестивала на любителското художествено творчество”- Общинско мероприятие.

Дата: 01.03.2013г

Място: Общ.Русе

Орг.: Отд.”Култура”

 

”България завинаги бъди...” – Общоселско честване на 3 март.

Дата: 03.03.2013г

Орг.: кметство, читалище и клуб на пенсионера

 

”Как прекрасно е да си жена”- Литературно музикална програма. Участие в общоселско увеселение.

Дата: 08.03.2013г

Орг.: кметство, читалище и клуб на пенсионера

 

„Сирни заговезни” – Улелия и хамкане.

Дата: 17.03.2013г

Орг.: кметство, читалище и клуб на пенсионера

 

”Пролет моя, моя бяла пролет !”- „Благовещение - сред природата с песни и игри.

Дата: 25.03.2013г

Орг.: читалище

АПРИЛ:

 

Седмица на детската книга / от 1 – 10 април / - всеки ден от 16.00 часа в читалището ще се четат откъси от класически приказки.

 

”Цар ЛЪЖЕЦ “ – състезание по надлъгване.

Дата: 01.04.2013г

Орг.: кметство, читалище и клуб на пенсионера

 

”Лазаров ден” – Лазаруване по домовете на новоселчани.

Дата: 27.04.2013г

Орг.: читалище

МАЙ:

 

Конкурс за най–красиво Великденско яйце.

Дата: 04.05.2013г

Орг.: читалище

 

”Люлко , люлко полюлейко...”- надпяване между членове на читалищните колективи .

Дата: 05.05.2013г

Орг.: читалище

 

”Пролетни прегледи на любителското художествено творчество”- район Ново село – гостуват селата:Червена вода, Семерджиево,Хотанца Долно Абланово и Ястребово.

Дата: 12.05.2013г

Орг.: читалище

 

”Вило се е вито хоро...”- Събор на селото.Изпращане на абитуренти.

Дата: 24.05.2013г

Орг.: кметство,читалище

  ЮНИ:

 

”Кой е по – по – най ...”- Общоселско тържество.

Дата: 01.06.2013г.

Орг.: кметство, читалище и клуб на пенсионера

 

”Денят на Ботев...”- Презентация .

Дата: 02.06.2013г.

Орг.: читалище

 

”Златната гъдулка”- участие във фестивала.

Дата: 08.06.2013г

Орг.: Общ.Русе

 

”Моя Българио...”- литературно просветно мероприятие / екскурзия /.

Дата: 15.06.2013г.

Орг.: читалище

 

”Еньов ден”- конкурс за най-добре приготвена погача и карнавал с костюми.

Дата: 24.06.2013г

Орг.: читалище

 

ЮЛИ:

 

 „Маратон на лятно четене” – състезание за деца.

Дата: 02.07.2013г.

Орг.: читалище

 

”Златна нива клас навежда, ... ”- откриване на жътвата.

Дата: 06.07.2013г.

Орг.: читалище

”Илинден”- участие в празника на църквата в селото.

Дата: 20.07.2013г.

Орг.: ЦН

  АВГУСТ:

 

”Урок по краезнание”- беседа и поход.

Дата:19.08.2013г.

Орг.: читалище

 

 

СЕПТЕМВРИ:

 

„Съединението 1885 г. ...” – Презентация

Дата: 06.09.2013г.

Орг.: читалище

 

”Денят на независимостта 1908 г. ...”- беседа .

 

Дата: 22.09.2013г.

Място: читалище

ОКТОМВРИ:

 

Откриване на новия работен сезон. Международен ден на музиката и поезията : литературно-музикална програма.

Дата: 01.10.2013г.

Орг.: читалище

 

 НОЕМВРИ:

 

”България и будителите...”- беседа.

Дата: 01.11.2013г.

Орг.: читалище

 

„Посади дърво...” – беседа с клуб „Екология”, засаждане на нарциси и дървета в селския парк.

Дата: 09.11.2013г.

Орг.: читалище

ДЕКЕМВРИ:

 

”Ой Коледо, мой Коледо...”- празнично тържество.

Дата: 22.12.2013г.

Орг.: читалище

 

”Стани Нине...”- коледуване по домовете.

Дата: 24.12.2013г.

Орг.: читалище

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД